Kiina

Rahoitus

Ulkomaiset yliopistot perivät lukukausimaksuja sekä paikallisilta että kansainvälisiltä opiskelijoilta. Koulutus on aina sijoitus tulevaisuuteen, mutta opiskelijan on hyvä selvittää opintojen rahoitus hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Tärkeintä on kokonaisbudjetin hahmottaminen, joten myös elinkustannukset tulee ottaa huomioon! Ne vaihtelevat kohteissamme jopa puolet Suomen hintatasoa halvemmasta samaan tai kalliimpaan tasoon, ja muodostavat ison osan kokonaisbudjetista.

Lukukausimaksut

Kiinassa sekä paikalliset ja ulkomaiset opiskelijat maksavat lukukausimaksuja. Yliopistosta ja suoritettavien kurssien määrästä sekä ohjelmasta riippuen kustannukset ovat noin 3 600 - 7 100 euroa per yksi lukukausi. Lukukausimaksu maksetaan yliopistolle ennen lukukauden alkua eli yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Rahoitus

Olet oikeutettu KELAn opintotukeen, opintolainaan ja asumistukeen tiettyjen ehtojen mukaisesti myös ulkomailla opiskellessasi. Nämä tekevät yhteensä noin 1246 eur/kk. Tällä rahalla pystyt yleensä kattamaan elinkustannukset. On hyvä huomata, että Kiinassa elinkustannukset vaihtelevat paljon kaupungeittain. Työskentelyssä on yleensä rajoituksia, joten tähän ei kansainvälisenä opiskelijana voi rahoitusta perustaa. Kannattaa etsiä myös erilaisten säätiöiden tms. apurahoja. Suomalaisessa oppilaitoksessa 1-2 lukukaudeksi lähtevät voivat kysyä oman koulunsa mahdollisia matka-apurahoja.

Valmiina seikkailuun? Sinä ja Kiina?
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä