Fudan University

Fudan Universityn tarjoaman opintokokonaisuuden kautta pääset hyvin sisälle kiinalaiseen kulttuuriin, kieleen sekä saat käsityksen liikemaailmasta
 

Fudan University

Fudan University on yksi Shanghain maineikkaimista ja tutkimuspainoitteisista yliopistoista. Se kuuluu manner-Kiinan akateemisten oppilaitosten valioon. Vuonna 2009 yliopisto sijoittui kolmanneksi kaikkien Kiinan yliopistojen joukossa.

Fudan University

Shanghaissa sijaitseva Fudan University tarjoaa kansainvälisille opiskelijoille "The Contemporary Chinese Studies" - ohjelmansa (CCSP). Tämä ohjelma on 16 - 20 -viikkoinen orientaatio-ohjelman, akateemisia aineita, kielikurssin, retkiä sekä työharjoittelun sisältämä kokonaisuus, joka vastaa n. 30 ECTS:ää. Ohjelma on tarkoitettu kansainvälisille opiskelijoille, jotka ovat suorittamassa tai suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon Business -alalta tai muulta alalta, jonka ohjelmaan Fudanin tarjoamat kurssit voidaan syventävinä opintoina liittää. Opiskelijat saavat syvemmän ymmärryksen nykypäivän Kiinasta sekä tietoa ja taitoa tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa tulevaisuuden ammatissa ja työympäristössä.

Miksi Fudan University?

The Contemporary Chinese Studies -ohjelma tarjoaa ainutkertaisen mahdollisuuden oppia ja kokea nykyajan Kiina ja Shanghai lukukauden kestävän vaihto-ohjelman aikana. Ohjelma sisältää kursseja nykyajan kulttuurista, historiasta, politiikasta, taloudesta, markkinoinnista ja yhteiskunnasta, sekä retkiä/vierailuja ja työharjoittelun. CCSP on monialainen akateeminen ohjelma, joka tarjoaa syventäviä teoreettisia ja käytännönläheisiä näkökantoja Kiinan nykyhetken tilanteeseen yhtenä maailman jättinä sekä Shanghain rooliin ja vaikutukseen maan sosioekonomiseen kehitykseen.

The Contemporary Chinese Studies - ohjelma tarjoaa:

 • opetuksen Englannin kielellä
 • laajan kansainvälisen työ- ja opetustaustan omaavat professorit
 • eri opetusmentelmiä: luentoja, ryhmäkeskusteluja, yksilötehtäviä, esseitä, opintokäyntejä ja -retkiä
 • uudet opintomateriaalit; kuten kiinalaista ja länsimaalaista akateemista kirjallisuutta ja mediaraportteja
 • mahdollisuuden työharjoitteluun kiinalaisessa yrityksessä tai organisaatiossa - joko kerran viikossa koko ohjelman ajan tai kuukauden mittaisena jaksona vaihto-ohjelman jälkeen
 • viikoittaisen työharjoitteluun liittyvän seminaarin, joka tukee ja antaa lisää sisältöä ohjelman työharjoitteluosuuteen
 • vierailuja ohjelman sisältöön liittyvissä organisaatioissa Shanghaissa ja sen ympäristössä
 • mahdollisuuden opiskella yhdessä Kiinan parhaimmistoon kuuluvien opiskelijoiden kanssa
 • ohjausta ja tukea ohjelmakoordinaattorilta
 • yliopiston opiskelijoiden language buddy -palvelun
 • virallisen Fudan University -diplomin ja opintorekisteriotteen suoritetuista kursseista
 • 31 - 35 ECTS:n vastaavuuden (kotikorkeakoulu määrittelee aina kurssien hyväksiluvut)
 • laadukkaat asumismahdollisuudet yliopiston kampuksen läheisyydessä.

Shanghai

Shanghai on yksi maailman jännittävimmistä ja elävimmistä kaupungeista - vanhan ja uuden, Idän ja Lännen kohtaamis - ja yhtymispaikka. Kaupunki on Kiinan talouskasvun, teknisten innovaatioiden ja kulttuurirenessanssin keskus. Shanghain suosio opiskelukaupunkina kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa on koko ajan kasvussa.

Fakta

Opiskelijoita: 30 000
Kansainvälisiä opiskelijoita: 7 000

Vaihto-ohjelman sähköinen esite.

Valmiina seikkailuun? Sinä ja Fudan University?
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä