Opintojen rahoitus

Opintojen rahoitus ulkomailla
Opintojen rahoitus on yksi iso kysymysmerkki monelle ulkomaan opinnoista haaveilevalle. Opintojen lopulliseen hintaan vaikuttaa moni osatekijä, ja yhtä lailla voit hakea rahoitusta useasta eri paikasta. Älä tee rahoitusasiasioista liian isoa peikkoa mielessäsi, vaan tartu toimeen: ota asioista selvää ja kysy apua.

Monin päin maailmaa opiskelusta maksetaan lukukausimaksuja, mikä tuntuu ainakin alkuun varsin vieraalta ajatukselta suomalaisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Ja kun kyse on isoista rahoista voi budjettiasiat todella tuntua vaikealta. Muista kuitenkin, ettet ole ensimmäinen vastaavien asioiden kanssa painiva, joten apua löytyy, eikä asioiden selvittämien tai järjestely sitten loppupeleissä olekaan niin vaikeaa ja mahdotonta kuin alkuun kuvittelit.

Opintojen hinta ulkomailla

Ulkomailla opiskelu maksaa siitä ei pääse yli eikä ympäri, mutta opintoihin sijoittaminen on aina investointi tulevaisuuteesi. Usein ulkomailla voit opiskella kokonaisuuksia, joita ei edes tarjota suomalaisissa korkeakouluissa. Ulkomailla opiskelu antaa pelkän koulutuksen lisäksi ainutlaatuisia kokemuksia ja taitoja, joista on varmasti hyötyä tulevaisuudessa: 

  • Kielitaito. Kielitaito on paljon muutakin kuin kielioppia, se on kulttuurista ymmärrystä, sanontoja ja ilmaisuja, käyttäytymismalleja, tapoja ja eleitä, joita voi oppia vain paikan päällä, jossa kyseistä vierasta kieltä puhutaan äidinkielenä.
  • Kansainvälinen ammatillinen/akateeminen ja sosiaalinen verkosto. Opiskeluaikaiset ystävyyssuhteet ovat korvaamattoman arvokkaita opiskelijaelämän kokemuksien kannalta, mutta opiskelukaverisi ovat myös tulevaisuuden ammattilaisia – kuten sinäkin – joten luot samalla mieletöntä kansainvälistä verkostoa, josta ammennat tulevaisuudessa ammatillisesti esim. mielenkiintoisten työmahdollisuuksien, konsultoinnin ja jatkokouluttautumisenkin osalta.
  • Kyky sopeutua uuteen kulttuuriympäristöön ja muuttuviin olosuhteisiin. Tämä ei ole mikään itsestäänselvyys ja sen tietävät kaikki Suomen ulkopuolella joskus asuneet. Sopeutumiskyky, oman mukavuusalueen ulkopuolelle astuminen ja kyky sietää ja vieläpä toimia muuttuvissa olosuhteissa ja soveltaa nopeasti uutta opittua ovat äärimmäisen hyödyllisiä ominaisuuksia tulevaisuuden työelämässä.
  • Kyky ajatella asioita useasta eri näkökulmasta. Kun opiskelet ulkomailla isoissa yliopistoissa, luentosalissa on todennäköisesti opiskelijoita monesta eri maasta, kulttuuritaustasta ja erilaisista olosuhteista, mikä tuo lisäväriä opiskeluun: opiskelijat, myös sinä, tuovat jokainen uusia näkökulmia keskusteluihin, mikä parantaa koko opiskelijaryhmän kykyä ymmärtää lähestyttävää aihetta moniulotteisemmin ja kokonaisvaltaisemmin.
  • Itsenäisyys ja toisaalta avun pyytämisen taito. Ulkomailla asuessa huomaat, kuinka monesta asiasta selviät omin voimin ja itseluottamuksesi kasvaa. Samalla huomaat, että avun pyytäminen ei ole merkki heikkoudesta, päin vastoin. Avun pyytäminen ja toisiin luottaminen ovat tärkeitä taitoja niin työelämässä kuin elämässä muutoinkin.  
  • Suomen työmarkkinoilla ainutlaatuinen koulutuspohja. Kilpailu työmarkkinoilla on kovaa. Toisaalta monella alalla osaajista on pulaa. Alati muuttuvassa maailmassa on tärkeä hankkia osaamista, jota voi soveltaa laajalti ja jonka avulla erotut joukosta. 

Rahoituksen järjestäminen

Näiltä sivuilta löydät tietoa sekä ulkomaan opintojen hinnoista ja elinkustannuksista maailmalla sekä eri rahoitusvaihtoehdoista ja työntekomahdollisuuksista.  

Suosittelemme, että keräät matkakassaa etukäteen sen verran, että tarpeen tullen selviät ilman tukia ja lisätienestiä ainakin muutaman kuukauden. Uuteen maahan muutto, kulttuuriin ja kieleen totuttelu sekä opintojen aloittaminen vievät energiaa, joten älä ota itsellesi ylimääräistä stressiä ajatuksesta, että sinun olisi löydettävä työpaikka paikan päältä heti ensimmäisten viikkojen aikana. 

 

Aloita ulkomaan opintojen budjetointi siitä helpoimmin hahmotettavissa olevasta, eli lukukausimaksuista. 

 

Ota yhteyttä