GMAT

GMAT - Hae opiskelemaan ulkomaille
Jotkut maisteriohjelmat, yleensä kaupallisten alojen, vaativat muiden todistuksien lisäksi erillistä analyyttista päättelykykyä mittaavia testituloksia. GMAT (The Graduate Management Admissions Test) on yksi yleisimmin käytössä olevista akateemisesta testeistä.

Korkeatasoiset yliopistot tarkoittavat yleensä myös tiukkoja sisäänpääsyvaatimuksia. Sisäänpääsykriteereiden tarkoitus on luonnollisesti taata, että opiskelijoilla on edellytykset suorittaa vaativia opintoja. Lisätesteillä, kuten muillakin pääsyvaatimuksilla, pyritään takaamaan, että opiskelijoilla on ellytykset luoda omalla työpanoksellaan lisäarvoa niin omaan kuin kurssikavereidenkin opintokokemukseen ja koulutukseen. 

Suurinpaan osaan edustamistamme yliopistoista ei vaadita GMAT-testiä. Kun otat yhteyttä opintoneuvojiimme, saat tietää valitsemasi yliopiston testivaatimuksista. Jos kuitenkin tiedät jo, että sinun tulee suorittaa GMAT-testi osana hakuprosessia, lue lisää alta. 

Opiskelijaksi ulkomaille KILROYn avulla

Opiskelijaksi ulkomaille KILROYn avulla
Ennen ilmoittautumista (maksullisiin) testeihin, tarkista aina, tarvitsetko niitä vai et. Tiesithän, että sen lisäksi, että saat meiltä tietoa testivaatimuksista, voit hakea opiskelupaikkaa ulkomailta meidän kautta - etkä maksa mitään ylimääräistä.
Kysy opintoneuvojilta

The Graduate Management Admissions Test

GMAT on standardoitu testi ja se suoritetaan aina englanniksi. Koe testaa kielellisiä, analyyttisiä ja matemaattisia taitoja.

GMAT ei mittaa minkää tietyn aineen osaamista. Se ei myöskään mittaa henkilökohtaisia ominaisuuksia, luovaa ajattelukykyä, motivaatiota tai sosiaalisia taitoja. Testi kestää 3,5 tuntia.

Testi jakautuu neljään osioon: 

  • Analytical Writing Assessment (30 min)
  • Integrated Reasoning (30 min)
  • Quantitative (75 min)
  • Verbal (75 min)

Interaktiivinen GMAT

GMAT on testinä interaktiivinen. Ennen testin alkua vastaat muutamaan kysymykseen, joiden pohjalta ohjelman tekoäly valitsee seuraavat kysymykset. Jos vastaat kysymykseen oikein, seuraava kysymys on aina vaikeampi (ja siitä saa paremmin pisteitä). Jos taas vastaat kysymykseen väärin, tekoäly valitsee sinulle helpomman (ja huonommin pisteytetyn) kysymyksen.

Kartutat pisteitä siis oikeiden vastausten lisäksi niiden vaikeustason mukaan. Lopullinen pistemääräsi muotoutuu

  • vastattujen kysymysten lukumäärästä
  • oikeiden ja väärien vastauksien lukumäärästä
  • kysymysten vaikeustasosta.

GMAT-testi Suomessa

Suomessa GMAT-testejä järjestetään Espoossa. Testi maksaa 250$.* 

*Hinta- ja järjestelytiedot tarkistettu 16.1.2017. 

Kysyttävää?
Kysy opintoneuvojilta!


Ota yhteyttä