Tietotekniikka

Tietotekniikka - Tietotekniikan opiskelu ulkomailla

Tietotekniikka-alan opiskelu ulkomailla

Tietotekniikka, tai informaatioteknologia, on kaikessa yksinkertaisuudessaan tiedon muokkaamista ja paikasta toiseen siirtämistä. Käytännössä toki kaikki on asteen verran monimutkaisempaa – ja kiehtovampaa. Tietotekniikka on visionäärien ala.

Haluatko olla mukana muuttamassa ihmisten arkea ja kehittämässä käytännönläheisiä ratkaisuja tietotekniikan avulla? Tietotekniikka on nimensä mukaisesti tekninen ala, mutta opintosuuntauksesta riippuen opiskelusi, ja ennen kaikkea tulevaisuuden työsi, voi olla myös erittäin ihmiskeskeistä.

Ulkomailla opiskelun edut?

Tietotekniikan (information technology) opiskelu ulkomailla avaa mielenkiintoisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tietotekniikka jos mikä on kansainvälinen ala, joten ulkomailta haetusta kokemuksesta on hyötyä niin monipuolisen osaamisesi kuin tulevien työpaikkakilpailujenkin kannalta. Lähditpä maailmalle tietotekniikkaopintoihin sitten vaihtoon tai suorittamaan koko tutkintoa, saat varmasti vastinetta panostuksellesi.

 Tietotekniikan opiskelu ulkomailla - Pelisuunnittelu
Pelisuunnittelu on tietotekniikka-alan yksi viihdyttävimmistä suuntauksista. Esimerkiksi Bournemouth University Englannissa tarjoaa korkeatasoista pelisuunnittelun opetusta. 

Kielitaidon ja itse alakohtaisen osaamisen lisäksi ulkomailla suoritetut tietotekniikan opinnot kartuttavat sosiaalisia taitojasi. Kun opiskelet monikulttuurisissa ryhmissä ja asut itsellesi vieraassa ympäristössä, haastat itsesi sopeutumaan ja ymmärtämään asioita toisten näkökulmasta – keskeisiä ominaisuuksia tietotekniikka-alan ammattilaiselle, joka suunnittelee ratkaisuja ihmisten ongelmiin.

Tietotekniikka-alan ammattilaisilta vaaditaan teknisen osaamisen lisäksi luovuutta ja ryhmätyötaitoja, jotka kehittyvät väkisinkin, kun asetat itsesi alttiiksi uusille kulttuureille, tavoille ja ihmisille.

Mitkä ovat opintovaihtoehtoni?

Tietotekniikka ei elä tyhjiössä vaan ala tuottaa jatkuvasti toinen toistaan mielenkiintoisempia käytännön sovellutuksia niin teollisuuden käyttöön kuin yksityisten ihmisten arkeenkin. Tietotekniikka-alan opintovaihtoehdot edustamissamme ulkomaalaisissa yliopistoissa ovat tietojärjestelmätiede, tietoverkkotekniikka, ohjelmointi, tietojärjestelmähallinta ja pelisuunnittelu.

 Tietotekniikan opiskelu ulkomailla - Älykoti
Erilaiset kotitaulouksien, ravintoloiden ja sairaaloiden tietotekniset, arkea helpottavat ratkaisut, ovat yksi osa tietotekniikla-alan ammattilaisten aikaansaannoksia.

Kaikille tietotekniikka-alan suuntautumisvaihtoehdoille on yhteistä vuorovaikutus ihmisten ja koneiden välillä. Opiskelitpa sitten koodausta tai viestintäteknologiaa, tai päädytpä sitten suunnittelemaan pelejä viihde- tai koulutustarkoituksiin, kaikelle tekemiselle yhteistä on ongelmanratkaisu.

Tietotekniikka saattaa olla sinun alasi, jos looginen päättely ja kolmiulotteinen hahmotus kuuluvat kykypankkiisi. Kaikki tietotekniset alat kehittävät opiskelijoiden matemaattista osaamista, luovaa ajattelua, projektinhallintaa sekä suunnittelukykyä.

Missä voin työskennellä tietotekniikkaopintojeni jälkeen?

Tietotekniikka-alalla ei ole kyse tekniikasta tekniikan takia. Sen sijaan tekniikka ja kaikki sen sovellukset ovat osa elämää, ns. äly-ympäristöä. Työmarkkinoilla tämä tarkoittaa, että tietotekniikka-ammattilaisena voit työskennellä esimerkiksi liiketoiminnan kehitystöissä ja toimia tuotekehitysasemassa vaikkapa ohjelmisto- ja tietoliikenneyrityksissä.

 Tietotekniikan opiskelu ulkomailla
Lääketiede käyttää paljon tietotekniikkaa aina erilaisista kuvausmenetelmistä elinten 3D-printtaamiseen asti.

Tulevaisuuden toimenkuviasi voi yhtä lailla olla erilaiset asiantuntija- ja konsulttitehtävät niin julkishallinnon kuin yksityiselläkin puolella. Voit toimia digitaalisen median (esim. sanomalehdet, televisio) palveluksessa, kehittämässä kotitalouksien tai terveydenhuollon tietotekniikkaa. Tietotekniikka-alan ammattilaisena voit päätyä kehittämään matkapuhelin- ja internet-palveluja. Yhtä lailla voit työskennellä palvelutuotannossa, peliteollisuudessa ja tutkimuslaitoksissa.

Ilmainen opintoneuvonta

Ilmainen opintoneuvonta
Missä tietotekniikka-alaa voi opiskella? Kannattaako maailmalle lähteä vaihto- vai tutkinto-opiskelijaksi? Haluatko lisätietoa koulutusvaihtoehdoista? Varaa aika henkilökohtaiseen opintoneuvontaan tai kysy alkuun kysymyksesi sähköpostitse.
Kysy opintoneuvojilta


Selaa yliopistoja, jotka tarjoavat tietotekniikka-alan opintoja maailmalla:

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja: Tietotekniikka
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä