Meribiologia

Meribiologia - Meribiologian opiskelu ulkomailla

Meribiologian opiskelu ulkomailla

Haluatko kurkistaa pinnan alle ja ymmärtää vedenalaista elämää? Jos maailman meret ja niiden tulevaisuus kiinnostavat, meribiologia saattaa olla alasi.

Meribiologia (marine biology) on biologian erikoisala, jonka puitteissa tutkitaan merten ekosysteemejä ja eliöstöjä. Jo pelkästään merieliöiden kirjo on valtava aina planktoneista sinivalaisiin.

Ulkomailla opiskelun edut?

Suomessa ei tarjota suoraan verrannollisia opintokokonaisuuksia meribiologian alalta, koska luonnollisestikin suomalainen tutkimuskenttä makeine vesistöineen on rajallinen. Suomen vesistöt eivät tarjoa vastaavaa monipuolisuutta ja meribiologista akateemista mielenkiintoa kuin esimerkiksi Tyynimeri, jonka ekosysteemeiden tutkimukseen on erikoistunut useammankin ulkomaalaisen yliopiston tiedekunta.

Meribiologian opiskelu ulkomailla - Merten suojelutyö

Toki myös Itämeri tarjoaa erityisiä tutkimuskysymyksiä, ja alaa voi opiskella myös muualla kuin konkreettisesti "paikan päällä". Mutta erityisesti jos tähtäät alan asiantuntijaksi ja mahdollisesti kansainvälisiin työtehtäviin, antaa ulkomaalainen tutkinto ehdottomasti kotimaista paremmat lähtökohdat.

Tutkimustyö – erityisesti useaa valtiota koskettavat projektit ja tutkimuskysymykset – on meribiologian kohdalla lähes poikkeuksetta kansainvälistä. Opiskelu ulkomailla luo hyvän pohjan kansainväliseen asiantuntijaverkostoon tutustumisessa. Opiskelu ulkomailla antaa sinulle myös korvaamatonta kokemusta eri kulttuurisista lähtökohdista tulevien ihmisten kanssa työskentelystä.

Meribiologian opiskelu ulkomailla mahdollistaa kenttätyön mielenkiintoisissa paikoissa. Verkostojen ja tutkimusresurssien lisäksi alaan erityisesti panostavissa yliopistoissa opit käyttämään maailmanluokan meribiologian tutkimusteknologiaa.

Meribiologian opiskelu ulkomailla - Sukella ja näe omin silmin

Yliopiston erityinen panostus tiettyyn alaan näkyy korkeatasoisena tutkimustyönä sekä poikkitieteellisenä yhteistyönä sekä yliopiston sisällä että yliopiston ja erilaisten tutkimus- ja asiantuntijainstituuttien välillä. Luonnollisesti opiskelijana hyödyt tästä kaikesta: meribiologian opiskelu ulkomailla on paljon enemmän kuin luentosaleilla ahertamista. Muun muassa seuraavissa edustamissamme yliopistoissa panostetaan juurikin meribiologiaan:

Minkälaiset ovat opintovaihtoehtoni?

Meribiologiassa yhdistellään useita tieteenaloja tavoitteena merten kestävä kehitys niin ympäristön, kulttuurin, talouden kuin turisminkin näkökulmista. Opintovaihtoehtosi heijastelevat näitä osa-alueita.

Koska meribiologit analysoivat meriekosysteemien rakenteellisia syy-seuraussuhteita ja muutoksia, on opintokenttäsi laaja: molekyylibiologiasta organismien fysiologiaan, eliölajien vuorovaikutukseen ja merten ekologiaan asti. Meribiologia ottaa alana vaikutteita kemiasta, fysiikasta, geologiasta ja oseanografiasta. Näiden lisäksi meribiologin tutkinto sisältää myös mm. mikrobiologian, levätieteiden, toksikologian, kalastuksen ja vesiviljelyn ja syvänmeren ekologian opintoja.

Minkälaisiin ammatteihin meribiologian opiskelijat päätyvät?

Meret ovat monin paikoin maailmaa elämänlaadun ja taloudellisen kehityksen keskiössä; kuinka ihmiset ja ilmasto vaikuttavat meriekologiaan on yksi alan keskeisistä kysymyksistä. Tämä tarkoittaa, että asiantunteville ja innovatiivisille meribiologian osaajille on kysyntää.

Erilaisten tutkimusmetodien ja erilaisten ekosysteemien asiantuntijoille on töitä mm. energiateollisuudessa, laivaliikenteessä, kalastuksen ja turismin aloilla, ympäristönsuojelussa ja cleantech-yrityksissä. Meribiologit voivat työllistyä myös esim. opetus- ja lainopillisiin tehtäviin.

Meribiologian opiskelu ulkomailla - Merten monimuotoisuus

Toki asiantuntijapaikoissa on aina kyse henkilökohtaisesta osaamiskokonaisuudestasi: asiantuntijoita ei palkata liukuhihnalla vaan jokainen työnkuva on ainutlaatuinen ja vaatii juuri oikeanlaista osaamista.

Monessa työpaikassa vaaditaan monitieteellistä otetta tekemiseen – vaikka et itse olisikaan monen alan erikoisasiantuntija, meribiologien työ vaatii vähintäänkin muiden luonnontieteiden ja toisinaan myös insinööritieteiden ymmärtämistä. Eri alojen asiantuntijoiden yhteistyö on yleistä – ulkomailla opiskelu valmistaa sinua kaikkiin näihin työelämän vaatimuksiin ja mielenkiintoisiin haasteisiin.

Katso alta luettelo yliopistoista, joissa voit opiskella meribiologiaa:

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja: Meribiologia
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä