Kielitiede

Kielitieteiden opiskelu ulkomailla

Kiinnostavatko vieraat kielet, ihmisten kommunikointi, yhteiskunnalliset asiat ja kulttuurit? Haluatko tutustua kieleen kommunikoinnin välineenä ja kulttuurin välittäjänä? Jos nämä teemat ja kysymykset kuulostavat kiinnostavilta, saattaa kielitiede olla sinun juttusi.

Yleinen kielitiede eli lingvistiikka (linguistics) tutkii kieltä ja sen ilmiöitä yleisellä tasolla. Kielitieteessä opiskelijat tutustuvat kieleen kommunikoinnin ja kulttuurin ylläpitämisen välineenä, murteisiin ja niiden erityispiirteisiin, maailman kielten yhtäläisyyksiin sekä mm. kielen ja ajattelun yhteyksiin.

Kääntäminen ja tulkkaus (interpretation and translation studies)
ovat erillisiä kielitieteiden kattotermin alle kuuluvia opintoaloja.

Ulkomailla opiskelun edut?

Kielitieteitä voi toki opiskella Suomessakin, mutta ulkomailla opiskelu ja asuminen rikastuttaa koulutustasi korvaamattomalla tavalla. Kielitieteissä on kyse eri kielten eroavaisuuksista ja universaaleista, vierailla kielillä kommunikoinnista ja eri kulttuurien ymmärtämisestä – ulkomailla opiskelu opettaa näitä kaikkia ympärivuorokautisesti.

Kielitieteiden opiskelu ulkomailla - Tulkkaus - KILROY

Kun asut vieraassa paikassa ja joudut kommunikoimaan vieraalla kielellä ja navigoimaan uusissa kulttuurisissa tilanteissa, kartutat herkkyyttäsi aistia tilanteita, joissa saattaa syntyä väärinkäsityksiä ei niinkään kielen vaan sanontojen tai kulttuuri- ja historiaympäristön takia. Ymmärrät kulttuurin merkityksen yhtä lailla tulkkauksessa ja kääntämisessä kuin yksinkertaisesti kielen ymmärtämisessä ja käyttämisessäkin vasta, kun olet asunut pidemmän pätkän ulkomailla: kulttuuri tuo kielitaitoosi syvyyttä ja lisänyansseja.

Ulkomailla opiskelu antaa siis kaiken kaikkiaan hyvät lähtökohdat erityisesti jos tavoitteenasi on kansainväliset viestinnän tehtävät.

Minkälaiset ovat opintovaihtoehtoni?

Tällä sivulla puhutaan yleisestä kielitieteestä, tulkkauksesta ja kääntämisestä. Kielitietieteiden kattotermin alle sijoittaa luonnollisesti myös yksittäisten kielten opiskelu pääaineena. Näihin voit tutustua tämän osion alasivuilta.

Karkeasti jaoteltuna kääntäminen tarkoittaa kirjoitetun tekstin käännöstä ja tulkkaus puhutun kielen (tekstin) kääntämistä. Tulkkauksen ja kääntämisen koulutusohjelmissa opit mm. asiatekstien, teknillisen tekstin, oikeustekstien, lääketieteellisen tekstin ja fiktiivisen tekstin erityispiirteistä, ja tutustut eri alojen toimintatapoihin ja erikoissanastoihin.

Tulkkauksen opiskelu ulkomailla - KILROY

Tutustut opintojen aikana mm. asioimistulkkaukseen, eli puhutun kielen tulkkaaminen, audiovisuaaliseen kääntämiseen (elokuvien ja tv-ohjelmien tekstitykset), kaunokirjallisuuden kääntämiseen sekä oikeustulkkaukseen. Kääntämisen ja tulkkauksen opintoihin kuuluu myös kohdekielen kieliopintoja sekä kulttuurin opiskelua.

Itse taitojen opiskelun lisäksi tulkkauksen ja kääntämisen opintoihin sisältyy aina myös alaan liittyvää etiikkaa, esiintymistaitoja sekä laaja-alaista yhteiskunnallista tuntemusta.

Minkälaisiin ammatteihin kielten opiskelijat päätyvät?

Kaikilta kielitieteilijöiltä, opiskeletpa sitten yleistä kielitiedettä, tulkkausta, kääntämistä tai yksittäistä kieltä, vaaditaan työelämässä kykyä soveltaa tietoa sekä laaja-alaista kiinnostusta erilaisia yhteiskunnallisia tapahtumia ja ilmiöitä kohtaan.

Tulkkauksen ja kääntämisen opiskelu ulkomailla - KILROY

Yleisen kielitieteen opiskelijat työllistyvät varsin moninaisiin kielen ja kieliteknologioiden asiantuntijatehtäviin. Tulevaan työllistymiseesi vaikuttaa paljolti omat kiinnostuksesi kohteet, valitsemasi sivuaineet ja opintojesi aikaiset työharjoittelujaksot. Saatat päätyä liike-elämän tai teollisuuden palvelukseen tai työskentelemään media-, viestintä- tai kulttuurialalle. Kielitieteilijöitä palkataan myös järjestöihin ja ministeriöihin: työnantajasi voi siis yhtä lailla olla julkishallinnon, järjestömaailman kuin yksityisen yritysmaailmankin puolella.

Kääntäjät työllistyvät tavallisesti kansainvälisiin tehtäviin, erilaisiin tulkkausyrityksiin ja konsulteiksi. Kääntäjiä ja tulkkeja rekrytään palveluihin erikoistuneiden yrityksien kautta mm. konferensseihin, liiketapaamisiin, oikeuslaitoksiin ja sairaaloihin.

Ilmainen opintoneuvonta

Ilmainen opintoneuvonta
Missä kielitieteitä voi opiskella? Kannattaako maailmalle lähteä vaihto- vai tutkinto-opiskelijaksi? Haluatko lisätietoa koulutusvaihtoehdoista? Varaa aika henkilökohtaiseen opintoneuvontaan tai kysy alkuun kysymyksesi sähköpostitse.
Kysy opintoneuvojilta


Katso alta, missä kaikkialla maailmalla voit opiskella kielitieteitä:

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja: Kielitiede
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä