Yhdysvallat

Opintojen rahoitus Yhdysvalloissa

Ulkomaiset yliopistot perivät lukukausimaksuja sekä paikallisilta että kansainvälisiltä opiskelijoilta. Koulutus on aina sijoitus tulevaisuuteen, mutta opiskelijan on hyvä selvittää opintojen rahoitus hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Tärkeintä on kokonaisbudjetin hahmottaminen, joten myös elinkustannukset tulee ottaa huomioon.

Lukukausimaksut

Yhdysvalloissa sekä paikalliset että ulkomaiset opiskelijat maksavat lukukausimaksuja. Yliopistosta ja suoritettavien kurssien määrästä riippuen kustannukset ovat noin 3 100 - 13 000 euroa / lukukausi (2016). Lukukausimaksu maksetaan yliopistolle ennen lukukauden alkua eli yleensä kaksi kertaa vuodessa.


Rahoitus

Olet oikeutettu KELAn opintotukeen, opintolainaan ja asumistukeen tiettyjen ehtojen mukaisesti myös ulkomailla opiskellessasi. Nämä tekevät yhteensä n. 1 246 eur/kk. Tällä rahalla pystyt yleensä kattamaan elinkustannukset. On hyvä huomata, että Yhdysvalloissa elinkustannukset vaihtelevat paljon kaupungeittain. Työskentelyssä on yleensä rajoituksia, joten tähän ei kansainvälisenä opiskelijana voi rahoitusta perustaa.

Osalla yliopistoista on stipendimahdollisuuksia mikäli aiempi koulumenestys on ollut hyvää. Kannattaa etsiä myös erilaisten säätiöiden apurahoja. Suomalaisesta oppilaitoksesta 1–2 lukukaudeksi lähtevät voivat kysyä oman koulunsa mahdollisia matka-apurahoja.

Valmiina seikkailuun? Sinä ja Yhdysvallat?
Ota yhteyttä
Contact