Uusi-Seelanti

Rahoitus

Ulkomaiset yliopistot perivät lukukausimaksuja sekä paikallisilta että kansainvälisiltä opiskelijoilta. Koulutus on aina sijoitus tulevaisuuteen, mutta opiskelijan on hyvä selvittää opintojen rahoitus hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Tärkeintä on kokonaisbudjetin hahmottaminen, joten myös elinkustannukset tulee ottaa huomioon.

Lukukausimaksut

Uudessa-Seelannissa sekä paikalliset että ulkomaiset opiskelijat maksavat lukukausimaksuja. Yliopistosta, tutkinto- tai vaihto-ohjelmasta sekä suoritettavien kurssien määrästä riippuen kustannukset ovat noin 6 900-10 800 euroa / lukukausi (2016). Lukukausimaksu maksetaan yliopistolle ennen lukukauden alkua, vuodeksi tai pidemmäksi aikaa opiskelemaan menevien tulee viisumisyistä maksaa yhden vuoden maksu kerralla.

Rahoitus

Olet oikeutettu KELAn opintotukeen, opintolainaan ja asumistukeen tiettyjen ehtojen mukaisesti myös ulkomailla opiskellessasi. Nämä tekevät yhteensä n. 1 246 eur/kk. Tällä rahalla pystyt yleensä kattamaan elinkustannukset. On hyvä huomata, että elinkustannukset vaihtelevat jossain määrin kaupungeittain. Työskentely opiskelijaviisumilla on mahdollista, jos opinnot kestävät vähintään vuoden. Moni opiskelija työskenteleekin osa-aikaisesti opintojen ohella ja hankkii näin lisärahoitusta. Työpaikan löytäminen on opiskelijoilta tulleen palautteen mukaan ollut verrattain helppoa.

Osalla yliopistoista on stipendimahdollisuuksia mikäli aiempi koulumenestys on ollut hyvää. Kannattaa etsiä myös erilaisten säätiöiden apurahoja. Suomalaisesta oppilaitoksesta 1–2 lukukaudeksi lähtevät voivat kysyä oman koulunsa mahdollisia matka-apurahoja.

Valmiina seikkailuun? Sinä ja Uusi-Seelanti?
Ota yhteyttä
Contact