Opintojen rahoitus

Lisätietoja ulkomaan opintojen rahoittamisesta
Opintojen rahoitus on varmasti yksi tärkeimmistä asioista ottaa huomioon ulkomailla opiskelua suunniteltaessa.

Monissa maissa opiskelusta tulee maksaa lukukausimaksut. Eri maiden elinkustannukset vaihtelevat ja joskus niiden arviointi voi olla hankalaa. Tämän lisäksi sinun tulee huomioida matkan hinta kohdemaahan.

Sekä opintotuki että yksityiset apurahat voivat olla avuksi rahoituksen suunnittelussa. Tämän lisäksi osa edustamistamme yliopistoista tarjoaa stipendejä kansainvälisille opiskelijoille.

Monesti elinkustannukset ulkomailla voivat olla kotimaassa tottumaasi alhaisemmat. Tietyissä maissa voit myös hankkia rahoitusta osa-aikatyöstä. Suositeltavaa on rahoituksen suunnittelu, niin että pärjäät ainakin ensimmäisen lukukauden ilman töiden tekoa. Näin sinulla on paremmat mahdollisuudet päästä sisään uuteen yliopistoon, maahan ja kulttuuriin. Jotkut opiskelijoistamme tulevat takaisin kotimaahan lomien ajaksi tehdäkseen töitä ja kerätäkseen rahaan seuraavaa lukukautta varten.

Kandin opintojen rahoitus Englannissa

Kesäkuussa 2016 Iso-Britanniassa läpiviety ns. Brexit-äänestys ei vielä tässä vaiheessa vaikuta Englantiin opiskelemaan lähteviin suomalaisiin. Saamme edustamistamme yliopistoista tiedon mahdollisista lukukausimaksujen muutoksista välittömästi, jos tällaisia muutoksia tulee. Mahdolliset vuosien päästä voimaan tulevat muutokset koskevat aina uusia opiskelijoita eikä vaikuta jo aloittaneisiin opiskelijoihin takautuvasti. Ota yhteyttä opintoneuvojiimme, jos sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Undergraduate (Bachelor's Degree) -opiskelijoilla on mahdollisuus hakea UK:n puolelta opintolainaa lukukausimaksujen kattamiseen, kun kyseessä on ensimmäinen kandin tutkinto. Näin lukukausimaksuja ei joudu maksamaan opintojen aikana, vaan vasta valmistumisen jälkeen, kun tulotaso ylittää tietun rajan (vuonna 2016: 21 000 puntaa vuodessa). Lukukausimaksun laskennallinen summa on noin 7 500 - 9 000 puntaa/vuosi.

 

Contact