Opintojen rahoitus

Lisätietoja ulkomaan opintojen rahoittamisesta
Opintojen rahoitus on varmasti yksi tärkeimmistä asioista ottaa huomioon ulkomailla opiskelua suunniteltaessa.

Monissa maissa opiskelusta tulee maksaa lukukausimaksut. Eri maiden elinkustannukset vaihtelevat ja joskus niiden arviointi voi olla hankalaa. Tämän lisäksi sinun tulee huomioida matkan hinta kohdemaahan.

Sekä opintotuki että yksityiset apurahat voivat olla avuksi rahoituksen suunnittelussa. Tämän lisäksi osa edustamistamme yliopistoista tarjoaa stipendejä kansainvälisille opiskelijoille.

Monesti elinkustannukset ulkomailla voivat olla kotimaassa tottumaasi alhaisemmat. Tietyissä maissa voit myös hankkia rahoitusta osa-aikatyöstä. Suositeltavaa on rahoituksen suunnittelu, niin että pärjäät ainakin ensimmäisen lukukauden ilman töiden tekoa. Näin sinulla on paremmat mahdollisuudet päästä sisään uuteen yliopistoon, maahan ja kulttuuriin. Jotkut opiskelijoistamme tulevat takaisin kotimaahan lomien ajaksi tehdäkseen töitä ja kerätäkseen rahaan seuraavaa lukukautta varten.

Kandin opintojen rahoitus Englannissa

Englannissa sekä paikalliset että ulkomaiset opiskelijat maksavat lukukausimaksuja. EU-kansalaisten lukukausimaksut ovat samat kuin brittiläisten maksamat. Undergraduate (Bachelor's Degree) -opiskelijoilla on mahdollisuus hakea UK:n puolelta opintolainaa lukukausimaksujen kattamiseen, kun kyseessä on ensimmäinen kandin tutkinto. Näin lukukausimaksuja ei joudu maksamaan opintojen aikana, vaan vasta valmistumisen jälkeen, kun tulotaso ylittää tietun rajan (vuonna 2016: 21 000 puntaa vuodessa). Lukukausimaksun laskennallinen summa on noin 7 500 - 9 000 puntaa/vuosi.

 

Contact