Työmahdollisuudet

Kansainvälinen kokemus parantaa työllistymismahdollisuuksiasi
Ulkomailla suorittamiesi opintojen jälkeen huomaat kasvaneesi henkilönä ja saaneesi uusia näkökantoja. Tämä tulee varmasti antamaan sinulle paljon sekä henkilökohtaista elämääsi että työelämääsi ajatellen.

Kasvat itsenäisemmäksi ja saat uusia näkökantoja, kasvatat kielitaitoasi sekä kulttuurituntemustasi valitsemastasi kohdemaasta.

Ulkomailla suoritettu maisterin tutkinto painottuu normaalisti vahvasti valitsemaasi erikoistumisalueeseen sekä työelämän integrointiin. Monet edustamamme yliopistot tekevät yhteistyötä sekä paikallisten että kansainvälisten yritysten kanssa. Tämä on etu sinulle työmarkkinoilla valmistumisen jälkeen.

Miten voit tuoda esille kansainvälisen kokemuksesi

Monet työnantajat etsivät kansainvälistä kokemusta ja osaamista uusia työntekijöiltä palkatessaan, mutta eivät aina tiedä ihan tarkkaan minkälaista osaamista. Tästä syystä on tärkeää osata pukea kansainvälinen kokemuksesi sanoiksi.

Esimerkki

Minusta on tullut kypsempi, vastuullisempi ja parempi tapaamaan uusia ihmisiä eri maista. Amerikkalaisen kulttuurin tuntemukseni kasvoi asuessani USA:ssa ja suorittaessani kursseja amerikkalaisesta kulttuurista ja politiikasta.

Akateeminen englannin kielentaitoni on kehittynyt ja olen valmis työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä.

Opiskellessani ulkomailla minusta on tullut tietoisempi omista vahvuuksistani ja heikkouksistani ja siitä miten toimin stressaavissa tilanteilla. Osaan toimia uudessa maassa, uusien ihmisten ja uuden kulttuurin parissa sekä uudessa akateemisessa ympäristössä.

Contact