Tutkinnon tunnustaminen

Valvottujen alojen opiskelijoiden tulee hakea erikseen tutukinnon tunnustamista sekä usein erillistä ammatinharjoittajan lupaa
Palattuasi takaisin Suomeen ulkomaan opintojen jälkeen, tulee tiettyjen alojen opiskelijoiden hakea vielä erikseen tutkinnon tunnustamista kotimaassa ja mahdollisesti ammatinharjoittajan lupa.

Tämä on erityisen tärkeää säänneltyjen ammattien osalta, kuten terveydenhoito- ja opetusala. Suomen säänneltyjen ammattien listan löydät Opetushallituksen Internet-sivuilta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sivuilta löytyy lisätietoja ammatinharjoittajan luvan hakemisesta terveydenhoitoalan ammatteihin.

Jos olet suorittanut koko tutkinnon ulkomailla ja haluat opintojen päätyttyä pyrkiä johonkin valtion virkaan, voidaan sinulta vaatia tutkinnon tunnustamista.

Contact