TOEFL

Suurin osa englannin kielisistä yliopistoista hyväksyvät TOEFL-testin todisteeksi englannin kielen tasosta.
TOEFL-testistä (Test of English as a Foreign Language) järjestetään Suomessa nettipohjaista versiota, joten sinun ei tarvitse lähteä ulkomaille testiä varten.

TOEFL -  Internet Based Test (iBT)

Tietokoneavusteinen TOEFL-testi testaa englannin kielen osaamistasi neljässä eri kategoriassa: kuulun- ja luetunymmärtäminen, puhuttu kieli sekä kirjallinen kielitaito. Kuhunkin testin osaan on rajoitettu määrä aikaa. Yhteensä testin neljä osaa ovat kestoltaan 4,5 tuntia. Vaikka testi suoritetaankin internetissä, se tulee suorittaa nimetyssä testikeskuksessa.

Kokonaispisteiden (0–120) lisäksi saat pisteet kullekin testin osalle (0–30). Yliopiston vaatima TOEFL-testin pisteraja on normaalisti nähtävissä yliopiston omilla sivuilla. Jos olet epävarma vaaditusta pisterajasta, voit aina olla yhteydessä opintoneuvojiimme.

Valmistaudu TOEFL-testiin

TOEFL-testi Suomessa

Tietokoneavusteisia TOEFL-testejä järjestetään Helsingissä viikoittain. Testi maksaa 245 dollaria. Testitulos on saatavilla noin neljän viikon kuluttua testipäivästä.

TOEFL-kielitestiä suosivat yliopistot Yhdysvalloissa ja Kanadassa. 

Contact