IELTS

IELTS-testi mittaa englannin kielen tasoasi
IELTS-testistä (International English Language Testing System) tulee suorittaa akateeminen versio hakiessa ulkomaille opiskelemaan.

IELTS-testi

IELTS-testi on jaettu neljään osioon ja sinulla on rajoitettu aika kunkin osan suorittamiseen.

  1. Kuullun ymmärtäminen (30 min).
  2. Luetun ymmärtäminen (60 min).
  3. Essee (60 min).
  4. Puhuttu osio (11-14 min).

Kolme ensimmäistä osiota tehdään aina samana päivänä peräjälkeen. Riippuen missä suoritat testin, sinua voidaan pyytää tulemaan suorittamaan puhuttu osio toisena päivänä.

Kokonaispisteiden lisäksi kullekin testin osalle annetaan erilliset pisteet. Arviointiasteikko on 0 - 9. Jos olet epävarma valitsemasi yliopiston vaaditusta pisterajasta, voit aina ottaa yhteyttä opintoneuvojiimme.

IELTS-testiin valmistautuminen

IELTS-testi Suomessa

IELTS Academic -kielikokeen voit suorittaa FINNBRIT-järjestön kautta Helsingissä. Testi järjestetään kahden viikon välein ja se maksaa 235 euroa. Tulokset toimitetaan noin kahden viikon sisällä testipäivästä. IELTS-testiä suosivat yliopistot Englannissa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Jotkut yliopistot Englannissa hyväksyvät vain IELTS-testin.

Contact