Opintoetuudet

Voit hakea opintotukia myös ulkomaille opiskelemaan lähtiessäsi
Ulkomailla koko tutkintoa opiskeleva on oikeutettu Kelan opintorahaan, asumislisään sekä valtion takaamaan opintolainaan.

Kelan opintoetuudet

Ulkomailla koko tutkintoa opiskeleva on oikeutettu Kelan opintorahaan, asumislisään sekä valtion takaamaan opintolainaan tiettyjen ehtojen mukaisesti. Myöskin opiskelijan suorittaessa tutkintoa suomalaisessa oppilaitoksessa ja opiskellessaan tilapäisesti ulkomailla (esimerkiksi vaihto-opinnot) vähintään kahden kuukauden ajan, hänelle voidaan myöntää ulkomailla opiskelevan opintotuki. Opintotukihakemus toimitetaan opintotukilautakunnalle tai oppilaitokseen.

Opintorahan osuus korkeakouluopinnoissa ulkomailla on 298 euroa kuukaudessa. Ulkomaan asumislisä on eräitä alhaisen vuokratason maita lukuun ottamatta 210 euroa kuukaudessa. Opintolainan valtiontakaus on ulkomaisissa opinnoissa 600 euroa kuukaudessa. Yhteensä siis 1108 euroa kuukaudessa.

Opintoetuuksilla sekä opintolainalla on yleensä mahdollista kattaa elinkustannukset tai ainakin suurin osa elinkustannuksista. Maailman suurimpiin metropoleihin (esim. New York tai Lontoo) tulee elämiseen kuitenkin varata asteen verran enemmän, johtuen pääasiassa korkeammista vuokrakuluista.

Opintotukea saa opintokuukausille, eli yleensä tuettavia kuukausia on vuodessa yhdeksän. Myös kesäkuukausille voi hakea tukea, mikäli silloin suoritetaan opintoja. Tarpeellisia lisätietoja ja -kaavakkeita löytyy Kelan sivuilta.

Contact