Tutkinnon tunnustaminen

Valvottujen alojen opiskelijoiden tulee hakea erikseen tutukinnon tunnustamista sekä usein erillistä ammatinharjoittajan lupaa
KILROY Study Abroad 2014 -opiskelutapahtuma

KILROY Study Abroad 2014 -opiskelutapahtuma

13. syyskuu 2014 Helsinki
Tervetuloa tapaamaan KILROYn opintoneuvojia ja yhteistyöyliopistojen edustajia. Yhdessä he osaavat vastata kinkkisimpiinkin kysymyksiin opiskelusta ja työharjoittelusta ulkomailla.
Lue lisää
Palattuasi takaisin Suomeen ulkomaan opintojen jälkeen, tulee tiettyjen alojen opiskelijoiden hakea vielä erikseen tutkinnon tunnustamista kotimaassa ja mahdollisesti ammatinharjoittajan lupa.

Tämä on erityisen tärkeää säänneltyjen ammattien osalta, kuten terveydenhoito- ja opetusala. Suomen säänneltyjen ammattien listan löydät Opetushallituksen Internet-sivuilta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sivuilta löytyy lisätietoja ammatinharjoittajan luvan hakemisesta terveydenhoitoalan ammatteihin.

Jos olet suorittanut koko tutkinnon ulkomailla ja haluat opintojen päätyttyä pyrkiä johonkin valtion virkaan, voidaan sinulta vaatia tutkinnon tunnustamista.

Contact