TOEFL

Suurin osa englannin kielisistä yliopistoista hyväksyvät TOEFL-testin todisteeksi englannin kielen tasosta.
TOEFL-testistä (Test of English as a Foreign Language) järjestetään Suomessa nettipohjainen versio.

TOEFL -  Internet Based Test (iBT)

Tietokoneavusteinen TOEFL-testi testaa englannin kielen osaamistasi neljässä eri kategoriassa: kuulun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, puhuttu osio sekä essee. Kuhunkin testin osaan on rajoitettu määrä aikaa. Yhteensä testin neljä osaa ovat kestoltaan 4,5 tuntia. Vaikka testi suoritetaankin Internetissä, se tulee suorittaa nimetyssä testikeskuksessa.

Kokonaispisteiden (0 - 120) lisäksi, saat pisteet kullekin testin osalle (0 - 30). Yliopiston vaatima TOEFL-testin pisteraja on normaalisti nähtävissä yliopiston omilla Internet-sivuilla. Jos olet epävarma vaaditusta pisterajasta, voit aina olla yhteydessä KILROY educationin opintoneuvojaan.

Valmistaudu TOEFL-testiin

TOEFL-testi Suomessa

Tietokoneavusteisia TOEFL-testejä järjestetään Helsingissä viikoittain. Testi maksaa 240 dollaria. Testitulos on saatavilla noin neljän viikon kuluttua testipäivästä.

TOEFL-kielitestiä suosivat yliopistot Yhdysvalloissa ja Kanadassa. TOEFL-tulos pitää aina pyytää lähettämään KILROY educationin lisäksi suoraan yliopistolle.

Contact